Wie zijn wij?

Wonen

Comfortabel wonen, wie wil dat nou niet. Je huis zodanig ingericht en aangepast dat je er tot in lengte van dagen kunt blijven wonen. “Geschikt” wonen noemen we dat bij WoonWelZorg. Uw woning is aangepast op uw levensfase, en waar nodig moet de woning worden aangepast om weer geschikt te zijn.

Mocht het onverhoopt voorkomen dat u niet meer “geschikt” kan wonen, dan adviseert WoonWelZorg u in de te nemen stappen, begeleidt zij u naar een woonvorm die wel weer geschikt is, en belangrijker, begeleidt zij u naar een woning waar u daadwerkelijk wil wonen.

Welzijn

Iedereen wil zich geborgen voelen. Niet alleen in zijn woning, maar ook daarbuiten. Een woning heeft zo veel meer aspecten als stenen. Rondom uw woning moet u ook het gevoel hebben dat u er thuishoort. Dit kan en bij WoonWelZorg vinden we eigenlijk dat dit moet. Het moet mogelijk zijn om een omgeving te creëren waar u zich op uw gemak voelt, waar u ontmoetingen kan hebben die bij u passen en niet bij een ander.

WoonWelZorg helpt en ondersteunt u in dit stuk welzijn. Zij zoekt samen met u naar oplossingen en kan er voor zorgen dat ook uw omgeving zich aanpast aan uw levensfase.

Zorg

Onder het motto "slagvaardig in zorg" geeft WoonWelZorg invulling aan de veranderingen in de AWBZ. Dit door middel van de ontwikkeling van kleinschalige woonprojecten, revitaliseren van zorg-locaties en het herontwikkeling naar zorg-vastgoed. Doel is om die woonomgeving te creëren waar bewoners een veilig gevoel ondervinden en die zorg ontvangen welke zij nodig hebben. Daarnaast faciliteert WoonWelZorg contacten tussen zorgverzekeraar, zorgaanbieder en cliënt.

WoonWelZorg werkt onder andere samen met IOB Hellevoetsluis/Dordrecht, Arlan Architecten Rotterdam, van Zanten bouw Vlaardingen, Jenka Makelaardij Brielle, de Riederborgh Ridderkerk, de gemeente Ridderkerk, de gemeente Capelle aan den IJssel, Been thuiszorgmiddelen, Stebru projectontwikkeling, EGM architecten en diverse kleine en grote vastgoed eigenaren. Dit om uw (woon)omgeving aan te passen aan uw Woon- Welzijns- en Zorgvragen.

Voor bovengenoemde werkzaamheden maakt WoonWelZorg gebruik van eigen personeelsleden. Dit om de service en dienstverlening optimaal te houden en om de kosten te beperken. Geen managers, leidinggevenden of tussenschakels. Nee directe lijnen en aansturing. WoonWelZorg beschikt over een eigen bureau van bouw en zorgmedewerkers die de filosofie van het bedrijf in hun hart hebben gesloten. Er wordt gewerkt met hoofd, handen en hart, u wordt bij ons nog echt als klant behandelt. Uw wensen bepalen wat wij uitvoeren, u bent tenslotte degene die zorgdraagt voor ons bestaan!

De overeenkomst Dienstverlening Sociaal Domein VoornePutten is getekend. Wat houdt dit nu concreet in?

Dierenpension de Ravenhoeve en Woonwelzorg zijn een samenwerking aangegaan. Dit heeft geresulteerd in het oprichten van B&B zorgbedrijf. Binnen B&B zorgbedrijf wordt ondersteuning, dagopvang, dagbesteding en (dag)begeleiding geboden aan (met name jongeren) met een Autisme Spectrum Stoornis en PDD-NOS. Vaak zie je dat mensen met voornoemde stoornis (bijna) geen mogelijkheden geboden krijgen op de arbeidsmarkt. Dit simpelweg omdat er door veel werkgevers geen tijd en ruimte geboden wordt om te komen tot een goede arbeidsrelatie.
De kracht van B&B zorgbedrijf is gelegen in het feit dat beide vennoten ruime ervaring hebben opgedaan in het bestaande systeem van aanbieden. Mede door het wegvallen van sociale voorzieningen hebben we besloten in het ontstane vacuüm voor onze (toekomstige) cliënten te springen. Het kan en mag niet gebeuren dat mensen buiten de boot vallen omdat er simpelweg "geen tijd" is om mensen te begeleiden naar een werkzaam leven. Niemand verdient het om zich nutteloos of ongewenst te voelen. Ken jij iemand met een begeleidingsindicatie waar tot op heden niets mee gedaan is, of heb je hulp nodig bij het aanvragen van een indicatie laat dit dan weten in een reactie onder dit bericht. Heb je vragen over ons project, stel ze!

Denk je bij jezelf, misschien kan ik iets betekenen binnen dit project, ook dan nodigen wij je van harte uit om dit kenbaar te maken!!

Partners

For W3 validate

Contact

Neem contact op